Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskolai adatok

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja

 

Krafcsik Andrásné

Tanítóképző Főiskola

általános iskolai tanító, közoktatási vezető szakvizsga,

tagintézmény-vezető, 4.o. testnevelés

 

Garáné Kurunczi Katalin Mária

Tanítóképző Főiskola

általános iskolai tanító

1.osztályfőnöke, egész napos iskola

 

Dendörfer Csaba

Tanítóképző Főiskola

általános iskolai tanító

1.osztály egész napos iskola

 

Tógyer Jánosné

Tanítóképző Főiskola

általános iskolai tanító

2.osztályfőnöke, egész napos iskola, munkaközösség-vezető

 

Szász-Wéber Ágnes

Tanítóképző Főiskola

általános iskolai tanító

2.osztály egész napos iskola

 

Gyenge Istvánné

Tanítóképző Főiskola

általános iskolai tanító

3.osztályfőnöke,egész napos iskola, DÖK-segítő

  

Győriné Hargitay Andrea

Tanítóképző Főiskola

általános iskolai tanító

3.osztály,egész napos iskola

 

Fedorné Molnár Emilia

Tanítóképző Főiskola, Tanárképző Főiskola

általános iskolai tanító, általános iskolai tanár (német), közoktatási vezető szakvizsga

4.osztályfőnöke, egész napos iskola, szaktanácsadó

 

Zsilinszkyné Kovács Edit

Tanítóképző Főiskola, Tanárképző Főiskola

általános iskolai tanár (angol), általános iskolai tanító

4.osztály egész napos iskola, 4.o. angol

 

Fekete Katalin

Tanítóképző Főiskola

általános iskolai tanító szak

eltérő tantervű összevont 5-6.osztályfőnöke

  

Pénzes Erika

Egyetem

középiskolai tanár (angol)

5.osztályfőnöke, angol nyelv 5-8.

 

Mészáros Péter

Tanárképző Főiskola

általános iskolai tanár (ének-népzene szak)

6.osztályfőnöke, ének-zene 5-8, II. tanulószobás csoport

 

Németh Vilmos

Tanítóképző Főiskola, Tanárképző Főiskola

általános iskolai tanító, általános iskolai tanár (testnevelés), közoktatási vezető szakvizsga

7.osztályfőnöke, testnevelés 5-8.

 

Szutor Anna Ilona

Tanárképző Főiskola

általános iskolai tanár (matematika-kémia szak)

8.osztályfőnöke; matematika 5-8, kémia 7-8., munkaköz.vezető

 

Szél Viola Judit

Tanárképző Főiskola

általános iskolai tanár (földrajz-rajz szak)

földrajz 7-8, természetismeret 5-6, rajz 1-8.

 

Csápenszki Edit

Tanárképző Főiskola

általános iskolai tanár (magyar szak)

magyar 5-8., erkölcstan 5-8.

  

Bostyánné Gáspár Angéla

Tanárképző Főiskola

általános iskolai tanár (biológia szak) óraadó

egészségtan 6., biológia 7-8.

 

Rácz Sándor

Tanárképző Főiskola

általános iskolai tanár (történelem szak) óraadó

történelem 5-8., hon- és népismeret 5-6.

 

Kőnig Istvánné

Tanárképző Főiskola

általános iskolai tanár (informatika szak) óraadó

informatika 4-8.

 

Kulcsár László

Tanárképző Főiskola

általános iskolai tanár (fizika-technika szak) óraadó

fizika 7-8., technika 5-8.

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége, munkaköre

 

1. Bíró István szakmunkásképző karbantartó, fűtő

2. Agócs Lászlótakarító

3. Csuka Margit szakmunkásképző takarító

4. Fórizs Ágnes szakközépiskola iskolatitkár (GYES)

4. Szabóné Turi Hajnalka szakközépiskola iskolatitkár

5. Bugjóné Zabolai Györgyi takarító

 

3. Az országos kompetencia mérés-értékelés eredményei

2012

8.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 1567 1494 1556

Matematika: 1612 1549 1521

6.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 1472 1412 1430

Matematika: 1489 1435 1370

2011

8.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 1577 1513 1612

Matematika: 1601 1586 1489

6.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 1465 1408 1326

Matematika: 1486 1437 1508

2010

8.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 1583 1524 1612

Matematika 1622 1572 1535

6.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 1483 1422 1502

Matematika 1498 1446 1415

2009

8.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 502 472 524

Matematika 484 460 486

6.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 513 484 500

Matematika 489 465 453

2008

8.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 506 478 473

Matematika 497 473 461

6.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 519 490 505

Matematika 499 472 437

2007

8.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 497 468 489

Matematika 491 469 490

2006

8.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 497 468 459

Matematika 494 469 461

6.osztály országos községi Sinay M. Ált. Isk.

Szövegértés: 512 376

Matematika 493 341

Eltérő tantervű: 5

4. Osztálylétszámok (2014-15. tanév)

Összevont (2-4.) eltérő tantervű osztály: 5

1.osztály: 19

2.osztály: 14

3.osztály: 13

4.osztály: 14

5.osztály: 14

6.osztály: 14

7.osztály: 19

8.osztály: 13

5. Az intézmény szakkörei, szabadidős foglalkozásai és az azokon való részvétel lehetőségei

A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel térítésmentesen minden tanuló számára lehetőség. Az ezekre való jelentkezés minden év májusában történik meg. A részvételi szándék esetén viszont egy tanéven keresztül kötelező az azon való részvétel!

Szakkörök:

Báb: Gyenge Istvánné

Kézilabda (fiú): Németh Vilmos

Kézilabda (lány): Németh Vilmos

Matematika: Szutor Anna

Művészeti szakkör Szél Viola

Társastánc: Dendörfer Csaba

 

Középiskolai felkészítők:

Angol: Pénzes Erika

Magyar: Csápenszky Edit

Matematika: Szutor Anna

 

6. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói (2016)

1.osztály: 13%

2.osztály: 0%

3.osztály: 8%

4.osztály: 0%

5.osztály: 0%

6.osztály: 0%

7.osztály: 8%

8.osztály: 0%

7. Volt tanítványaink középiskolai eredményei

Csak néhány középiskola küldte meg a közoktatási törvény előírásai ellenére volt tanulóink eredményeit. Az így és máshonnan kapott információk alapján tudjuk, hogy tanítványaink megállják helyüket a középiskolákban is. Nem jellemző a kimaradás, sikeres szakmunkás és érettségi vizsgát tesznek.

8. Középiskolai továbbtanulási mutatók (2016)

gimnázium: 25%

szakközépiskola: 58%

szakképző intézet: 17%

9. Az iskolai tanév helyi rendje (2016-2017. tanév)

aug.26. Javítóvizsgák

aug.29. Könyvosztás

szept.1. Tanévnyitó ünnepség

szept.30-ig Szülői értekezletek

okt.6. Megemlékezés az aradi vértanúkról

okt.22. Megemlékezés 1956-ról

nov.30-ig Sinay-napok

dec.6. Mikulásnap

dec.21. Ünnepváró

jan.18. A félévi értesítők kiadása

jan.31. Továbbtanulási fórumok

febr.1-ig Félévi szülői értekezletek

febr.3. Nyílt napok

febr.11. Farsangi bál

márc.11. Március 15-i megemlékezés

márc.31. Tankönyvrendelés

ápr.7-8. Elsősök beíratása

ápr.17-ig. Holocaust emléknap

ápr.18-22. Környezetvédelmi hét. A Föld Napja

máj.4-ig Anyák napi rendezvények

máj.7. Kulturális bemutató

máj.17. Osztálykirándulások

máj.18-ig Diákönkormányzati nap

máj.25. Gyermeknap

máj.29. Országos kompetenciamérés

jún.3. Nemzeti összetartozás napja

jún. első hete. Év végi szülői értekezletek

jún.18. Ballagás

jún.24. Tanévzáró ünnepség

10.Beiratkozás

A jogszabályokban meghatározottak szerint (áprilisban kijelölt nap)

Indítható egy 1.osztály.

11.Térítési díjak jogcíme, mértéke, kedvezmények

Térítési díjra a gyermekkedvezményre nem jogosultak kötelezettek. Ebéd esetében a három gyermekes családok 50% kedvezményre jogosultak.

12.Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az elmúlt 5 tanévben ilyen vizsgálat nem volt.

13.Az intézmény nyitvatartása

Az intézmény takarítása 530 és 2000 óra között történik. A tanulók számára 700-től ügyeletet tartunk, 730-tól foglalhatják el a termeket. Tanulók csak órarendjüknek megfelelően (általában) 1600-ig tartózkodhatnak jogszerűen az intézményben, különleges engedéllyel 1830-ig.

14.Az iskolai dolgozatok és hétvégi házi feladatok szabályai

Naponta legfeljebb 2 iskolai dolgozat íratható ugyanabban az osztályban előzetes bejelentés után. Hétvégi házi feladat csak a pénteken tanított tantárgyakból adható.

 

A mappában található képek előnézete Munkatársak